Startsida Umeå kommun

107. Parhus kv Saturnus

Umeå är en förhållandevis parhustät stad, men det är få av dessa hus som har en spännande arkitektur. Det här parhuset är emellertid lyckat. Formspråket har lånat drag från både tjugotalsklassicism och den traditionella västerbottensgården. Detta visas bl a i de ljusa, nästan vita fasaderna, de runda och spröjsade fönstren, den flacka takvinkeln och det lägre vägglivet för det översta våningsplanet.

Huset har också andra arkitektoniska kvalitéer som exempelvis genombrutet bjälklag och stora fönster över hörn. Parhusets formspråk, den tillbakadragna placeringen och de två garagen samspelar på ett fint sätt med den äldre bebyggelsen inom kvarteret.

Fakta

Arkitekt: L. Sjögren, (1991)

Cirkelgatan 17, Teg.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.