Startsida Umeå kommun

108. Flerbostadshus kv Skogslyckan

Av trafiksäkerhetsskäl har Östra Kyrkogatan inte utfarter från alla fastigheter. Kvarteret Skogslyckan nås därför bara från Lövstigen. Bostadsgruppen består av fyra bostadshus med sammanlagt 26 lägenheter samt en gruppbostad. Trähusen har en ljus och mild färgskala och volymerna är fint anpassade till Sandbackas karaktär.

Med små variationer av vackra fasaddetaljer, som markerade hörn och tunna ribbor i balkongräcken, skapas en trivsam miljö.

Fakta

Arkitekt: FFNS Arkitekter, M. Olsson, (1992)

Lövstigen 57–63, Sandbacka

Innehåll