Startsida Umeå kommun

108. Flerbostadshus kv Skogslyckan

Av trafiksäkerhetsskäl har Östra Kyrkogatan inte utfarter från alla fastigheter. Kvarteret Skogslyckan nås därför bara från Lövstigen. Bostadsgruppen består av fyra bostadshus med sammanlagt 26 lägenheter samt en gruppbostad. Trähusen har en ljus och mild färgskala och volymerna är fint anpassade till Sandbackas karaktär.

Med små variationer av vackra fasaddetaljer, som markerade hörn och tunna ribbor i balkongräcken, skapas en trivsam miljö.

Fakta

Arkitekt: FFNS Arkitekter, M. Olsson, (1992)

Lövstigen 57–63, Sandbacka

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.