Startsida Umeå kommun

109. Katolska kyrkan m fl

Kyrkan, som kan betecknas som en centralkyrka, har ett åttkantigt kyrkorum med kupolformat tak som kröns av en lanternin. Huvudbyggnaden är i väster och öster sammanbyggd med församlings- och bostadsdelarna. En arkitektonisk kvalitet är att koret, genom ett ljusinsläpp över altaret, blir tydligt dagsljusbelyst i kontrast mot det mer allmänna och diskreta ljus som lanterninen ger åt det vitputsade kyrkorummet. Fasadmaterialet är ljusrött tegel som även återkommer i församlingsdelens interiör. Från början var taket tänkt att bekläs med koppar men av besparingsskäl ersattes det tråkigt nog av lackerad plåt.

Bertil Håkansson har även gjort fina insatser i samband med ny- och tillbyggnader av andra kyrkor i Umeå. 1977 omdanade han Konsums halvrunda butiksbyggnad på Västerslätt till ett ovanligt och vackert kyrkorum (se: Konsum/ St Staffans kyrka!). Mariakyrkan på Marieberg ritade han 1981. Det karaktäristiska för kyrkan är att den har de olika kyrkofunktionerna uppdelade på fem olika volymer sammanbyggda med ett kommunikationsstråk. I samarbete med musikdirektör Lars-Gunnar Martling utformade han även kyrkans orgelfasad.

Församlingshemmet vid Holmsunds kyrka ritade Bertil Håkansson 1986. Souterrängbyggnaden är skickligt kopplad till kyrkorummet med en glasad gång och underordnar sig i volym kyrkan (se: Holmsunds kyrka!).

Fakta

Arkitekt: HJS Arkitekter, B. Håkansson, (1992)

Östermalmsgatan 51.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.