Startsida Umeå kommun

110. Holmöns båtmuseum

Museet är centrum för en levande skärgårdskultur i Kvarken med årligt återkommande kurser, konferenser, konserter och berättarkvällar med skärgårdstema. Byggnaderna har formats som en medveten del i utställningen av allmogebåtar och övriga föremål.

Den totala byggnadsvolymen har delats upp på lagom stora ”båthus” i traditionell stil. Dock med ett invändigt samband via uppglasade länkar. Museet har med detta grepp anpassats till Holmöns skala.

Längst upp på gistvallens krön har museet formats till en fristående båk. Ett sjömärke med förebild från Rataskär men också från flera båkar längs finska bottenvikskusten.

Föreningen för byggnadskultur tilldelade 1998 museet sitt pris Umespiran.

Fakta

Arkitekt: FFNS Arkitekter i Skellefteå, O. Forsgren , (1995)

Byviken, Holmön

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.