Startsida Umeå kommun

111. Mimerskolans bibliotek

Omsluten på tre sidor och i skuggigt norrläge är denna omsorgsfullt gestaltade tillbyggnad till den imposanta Mimerskolan säkerligen okänd för många.Denna den tredje tillbyggnaden till skolan lämnar den ”enkla medeltidsstilen” till förmån för en uppfriskande modernism. Med en sluten sockelvåning i betongelement och en uppglasad, lätt övre våning underordnar sig tillbyggnaden den äldre tegelarkitekturen. Ett ypperligt exempel på hur god anpassning till äldre bebyggelse inte behöver innebära stilimitation (se: Mimerskolan!).

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter AB, L. Sjögren, (1997)

Kungsgatan 75.

Innehåll