Startsida Umeå kommun

111. Mimerskolans bibliotek

Omsluten på tre sidor och i skuggigt norrläge är denna omsorgsfullt gestaltade tillbyggnad till den imposanta Mimerskolan säkerligen okänd för många.Denna den tredje tillbyggnaden till skolan lämnar den ”enkla medeltidsstilen” till förmån för en uppfriskande modernism. Med en sluten sockelvåning i betongelement och en uppglasad, lätt övre våning underordnar sig tillbyggnaden den äldre tegelarkitekturen. Ett ypperligt exempel på hur god anpassning till äldre bebyggelse inte behöver innebära stilimitation (se: Mimerskolan!).

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter AB, L. Sjögren, (1997)

Kungsgatan 75.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.