Startsida Umeå kommun

112. Strömpilen stormarknad

Stormarknaden ligger nedströms Umeå centrum och är uppförd på Sofiehems Träsliperis gamla fabriksområde. Vid infarten till området ligger två äldre byggnader, ett f d renseri och ett sliperi. De har byggts om till kontorslokaler och butiker. Till det gamla sliperiet, en byggnad i klassicistisk stil, har affärer länkats ett halvt varv runt en cirkelformad parkeringsyta som öppnar sig mot älven.

I andra änden ligger ICA-Maxi. Endast en del av byggnaden exponeras mot ”torget” för bilar och människor. Den dominerar därför inte platsen trots sin volym. Tidigare låg här virkesförråd med välvda tak och de var inspirationskälla när butiken ritades.

De senast uppförda butikslokalerna vid infarten, har dock en tveksam utformning och tar inte tillräcklig hänsyn till de äldre byggnaderna.

Vackert placerade vid älvstranden ligger fyra ”sjöbodar” byggda helt i trä. De faluröda bodarna är inredda till kontor och har trädäck av lärk. För ombyggnaden av sliperiet erhöll fastighetsägaren år 2000 Umeå kommuns pris för bevarande av god arkitektur.

Fakta

1926, 1997

Arkitekt: Sliperiet: Blomgren & Co, Stockholm, T. Kempe

Stormarknad: FFNS Arkitekter AB, S. Åström

Sjöbodar: FFNS Arkitekter AB, M. Häller

Strömpilsplatsen, Gimonäs.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.