Startsida Umeå kommun

114. Green Zone

Anläggningen som ligger vid norra infarten rymmer en bilserviceanläggning med energistation och vägrestaurang – ett helt kvarter för bilism – unikt därför att det är kretsloppsanpassat.

Allt byggmaterial är monterat med bult eller skruv och återvinningsbart. Anläggningen är energisnål: bergvärme utnyttjas, tilluften värms av solfångare mot söder, överskottsvärme från grill och kyldiskar återvinns och belysningen utgörs till stor del av reflekterat dagsljus. Redan i exteriören annonseras det ekologiska innehållet: gröna tak av sedumplantor samt rödfärgade, oljade och tjärade fasader inramas av bäckar och en liten damm där vatten renas.

Fakta

Arkitekt: A Nyqvist arkitektkontor, A. Nyqvist, (1999)

Överstevägen 1

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.