Startsida Umeå kommun

116. Polishögskolan

Regementsområdets stadiga kasernbyggnader har fått sällskap av en luftig, nästan skir byggnad med teorilokaler för polisutbildning. Dess putsade fasader, fönsterband och orientering i förhållande till kasernernas nord-sydliga uppställning har på ett övertygande sätt markerat nytillskottet samtidigt som byggnaden lyckas smälta in väl.

Fasadens tunna relief, nästan som en kuliss, accentuerad av ursprungsritningens flacka tak utan skuggande takfot, har delvis gått förlorad under byggtiden. Taket har gjorts brantare och dragits utanför fasadlivet. Måhända en nödvändig eftergift till vårt bistra klimat.

Fakta

Bygglov: Sundell Arkitekter, Stockholm, (2000)

Projektering: FFNS Arkitekter AB, M. Rutberg,

Umestan Företagspark, hus nr 5

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.