Startsida Umeå kommun

117. Villa Backenvägen

Villan på Backenvägen utgör ett vackert exempel på hur en äldre byggnad byggts om och till för att kunna användas för ett nytt ändamål. Ursprungsbyggnaden var en mangelbod som tillhörde Umedalens sjukhusområde, uppfört i början av 1900-talet.

Den ursprungliga byggnaden har genomgått väldigt få förändringar. Genom att addera tre nya byggnadskroppar till den och binda samman dessa med en glasad länk har förändringen av den äldre byggnaden och anpassningen till sjukhusområdet blivit varsam. De nya byggnadskropparna har tagit upp material och kulör från den äldre byggnaden, gräddvit träpanel, men utgör en nutida och stram tolkning av gestaltningen. Nya och gamla byggnadsdelar bildar en kringbyggd gård, som tillsammans med garage samt träd ger gårdsytan en känsla av slutenhet.

Som villa kan placeringen, undangömd i det gamla sjukhusområdets utkant, tyckas lite udda. Villan har också lite av en lantlig prägel där den ligger i slutet av en smal väg i skogsbrynet. Det är en del av villans charm hur både gestaltning och placering bär på historiska markörer.


(se även: Arkitekturguide, Umeå 2001, Umedalens sjukhus).

Fakta

Edenborg, (1952 Mangelbod),

White Arkitekter/ M. Olsson, (1999/2004 Huvudbyggnad)

Backenvägen 136, Umedalen

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.