Startsida Umeå kommun

118. Mariestrand

Närheten till den starkt trafikerade Kolbäcksvägen, numera E4, har satt en tydlig prägel på den här förtätningen av Mariehem. De höga byggnaderna och garagen skyddar de låga husen i väster från vägbuller. Detaljplanens precisa bestämmelser om bl.a. utnyttjande av hela byggrätten (6 – 8 våningar) mot E4:n och fasadkulörer har utgjort grunden för ett tilltalande bostadsområde.

Det nästan 500 meter långa området, som delas av ett naturstråk, uppfördes av två olika byggherrar. De åtta vitputsade och -slammade byggnadskropparna håller samman området visuellt. Detaljplanens öppna förhållningssätt mot den lägre bebyggelsen har resulterat i att kv Vingslaget blivit ostrukturerat, men kv Sångfågeln tätare och mer inbjudande. I detta kvarter har också en viss rumslighet åstadkommits, såväl tydliga gårdsbildningar som avgränsning mot Mariehemsvägen. Gestaltningen av marken har här också högre kvalitet utan ödsliga gräsytor och märkliga nivåskillnader.

Områdets läge, ett stenkast från Nydalasjön, bör vara attraktivt. Sjön nås via en central passage under E4:an. Det är enkelt att ta sig till svalkande bad sommartid och till solgnistrande is vintertid.

Direkt söder om området finns ytterligare byggrätter för bostäder upp till 10 våningar.


Se även: Arkitekturguide Umeå 2001, Marieområdet

Fakta

Arkitekt: Sweco FFNS Arkitekter, G. Stilberg (2005), TM-konsult, L. Wendel, (2007)

Landskapsarkitekt: WSP, T. Widerstedt

Planarkitekt: Umeå kommun, O. Forsgren, WSP, L. Wendel och B. Lidén

Mariehemsvägen 100-184

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.