Startsida Umeå kommun

119. Parhus kv. Kyrkstugan

I ett av de äldre kvarteren på Backen har ett iögonenfallande parhus uppförts. Material och kulörer, stående faluröd träpanel, grafitgrå takplåt och grå fönsterkarmar, är självklara i den traditionella miljön, men volymen och arkitekturen väcker blandade känslor. De generösa glasytorna och den rustika träbehandlingen bidrar till det särpräglade uttrycket. En finurlig behandling av volymen har resulterat i en smäcker byggnad.

Inte bara arkitekturen utan också placeringen, i det inre av tomten och relativt högt, avviker från närliggande bebyggelsemönster. Placeringen kan ifrågasättas, men arkitekturen är genomtänkt och konsekvent.

Samma arkitekt har även ritat en villa i Obbola, Själafjärden, Älgvägen 11 (2008) med uttrycksfull träarkitektur.

Fakta

Arkitekt: S. Öhman (2005)

Planarkitekt: O. Forsgren och M. Hessel

Östra Tingsvägen 11, Backen

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.