Startsida Umeå kommun

11. Bostadshus kv Ripan

Många ritningar i Umeå byggnadsnämnds arkiv från tiden före stadsbranden 1888 är signerade av personer som fått teoretisk byggnadsteknisk skolning. Till dessa hör Johan Gustaf Axel Pettersson som 1872 anställdes som stadsbyggmästare och biträde till byggnadsnämnden - en tjänst som han innehade i fyrtio år.

Under 1800-talets sista decennier var han den mest produktive husritaren i Umeå. Husen i kvarteret Ripan är exempel på hans tidiga produktion i en traditionell stil med lantliga drag.

Fakta

Arkitekt: G. A. Pettersson, (1874-76)

Adress: Kungsgatan 93-97

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.