Startsida Umeå kommun

121. Villa kv Taljan

I det idylliska bostadsområdet Fridhem har en villa uppförts på en avstyckad tomt. Det ursprungliga huset, som ritades av arkitekt Ingeborg Waern Bugge 1938, upplevs tyvärr genom ny färgsättning som något förvanskad. Den tillkommande villan har − med sin sammanhållna volym och kuverttak med krönande skorsten − lånat drag från grannhuset i norr. Balkongfronternas krökta plåtar flörtar med funktionalismen medan speciella detaljer, som avvattningssystemets utformning och den vitmålade garageportens glasning, bär arkitektens egen prägel. Tonen för den ambitiösa markplaneringen sätts redan vid grindstolparna i granit. Genom den klassicerande funktionalismens renässans finner sig nytillskottet tillrätta i både tid och rum.


Se även: Arkitekturguide 2001: Fridhem villaområde.

Fakta

Arkitekt: B Håkansson (2007)

Herrgårdsvägen 2, Fridhem

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.