Startsida Umeå kommun

122. Villa kv Grävet

Den sluttande, tallklädda hörntomten har tillvaratagits väl genom adderade kubiska volymer, förskjutna till en lekfull silhuett. Volymerna inrymmer såväl souterräng- som entresolplan och spännande ljusinsläpp.

Det slutna uttrycket mot gatan är slående. Gränsen mot gångstråket har markerats med en mur som övergår i garagefasaden. Detta i kontrast till mer öppenhet mot ängsmarken i söder. Den vitputsade byggnaden har inslag av trädetaljer. Huset har på senare år kompletterats med ett glasat entréparti.

Fakta


Arkitektet: Bertil Håkansson (2001) Lennart Sjögren/ White Arkitekter, (tillbyggnad, 2010).

Pärkällarvägen 84, Umedalen.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.