Startsida Umeå kommun

128. Sparken

Skateparken Sparken är den första delen av projektet Staden mellan broarna som färdigställts. Arbetet startade våren 2008 efter en dialog mellan Umeå kommun och aktiva föreningar för unga i Umeå, en dialog som satt sin prägel såväl på hela platsens utformning såväl som på använda material, tekniska lösningar och skötsel av ytorna.

Skisserna till Sparken togs fram av skateföreningen och vidarebearbetades senare av det kanadensiska projekterings- och designkontoret Newline. Sparken designades för att i första hand erbjuda streetskate i stadslika miljöer med ramper, trappor, bänkar etc. I parkens västra del finns också en pool med två olika djup för att erbjuda åkning av olika svårighetsgrad. Sparken är systematiskt utformad i tre delar för att ge möjligheter för såväl erfarna som nybörjare att utveckla sina åktekniker.

Sparkens centrala placering i staden, på en före detta parkering vid Tegsbrons landfäste med den urbana, lite ruffa och bullriga miljön ger den storstadskaraktär som efterfrågades. Parkens gestaltning och framförallt anpassning till omgivande miljöer har varit viktig.

Skateparken består till allra största del av platsgjuten betong men vertikala ytor t ex murar har byggts av tegel. För att färg och struktur ska likna omgivande fasader har återanvänd tegelsten använts.

Den infällda belysningen har, precis som under bron, en framträdande karaktär. Stolpar med spotlightarmaturer och LED-belysning i olika färger förhöjer effekten i parken.

Fakta

Projektör: Newline Skateparks (invigd maj 2010)

Landskapsarkitekt: WSP, A. Glassel

Västra Strandgatan 4

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.