Startsida Umeå kommun

130. Sjukhusbacken

Sjukhusbacken ersätter den tidigare lasarettsbacken och både förbinder och bryggar över: förbinder Öst på stan med Universitets- och sjukhusområdet och bryggar över Botniabanan. Med sju avlånga och svagt koniska stöd står bron stadigt förankrad på stadssidan. Brobanans svängda form, som den har gemensamt med grannen gång- och cykelbron Svingen, är synlig i brons nedre del men upplevs främst vid passage på bron. Den kraftfulla och djupröda färgsättningen på brofundament och brofäste accentueras med kontrastband i vitt klinker.

Stöden och bron kontrasterar mot såväl Svingen som övriga byggnader och anläggningar i området. Där Svingen är smäcker utstrålar vägbron tyngd och massivitet. Även om bron låter både blick och järnväg passera kommer den mer till sin rätt i en framtida urban miljö än i dagens ödsliga omgivning.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, L. Sjögren 2003-2005

Planarkitekt: O. Forsgren och P. Forsberg, (2003/2007)

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.