Startsida Umeå kommun

138. Sjömagasinet

Längs Umeälvens strand, nedanför Strömpilens köpcentrum, ligger träbyggnaden som kallas Sjömagasinet. Områdets karaktär och historia har inspirerat till byggnadens utformning; bland annat sjöbodar och traditionella magasin har gett stort avtryck på arkitekturen.

Byggnadsformen är speciell, där två rektangulära byggnader bundits samman med en smalare rektangulär mittendel. Taket består av två sadeltak med påtagliga nockar, medan mittbyggnadens tak är flackt.

Likt traditionella sjöbodar är Sjömagasinet placerat med gavlarna mot vattnet. Gavlarna består i stort sett bara av glaspartier med fast solskydd som ger en trivsam inomhusmiljö. Sjömagasinets långsidor är klädda i stående träpanel som behandlats med linolja, tjära och terpentin. Intressant är att taken är täckta med obehandlat lärkträ vilket förhöjer den maritima känslan. Suterrängdelen består av formgjuten betong som ger ett lätt intryck av träådring vilket fullbordar en genomarbetad arkitektur.


Se även: Arkitekturguide Umeå 2001, Strömpilen stormarknad

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, S. Åström, (2001)

Strömpilsplatsen 20

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.