Startsida Umeå kommun

13. Gamla Slöjdskolan

1878 uppförde Västerbottens Läns Hushållningssällskap detta fina skolhus med butik och salar för bl a träslöjd, bleckslageri och bokbinderi. Byggnaden hade stomme av stående timmer och reveterades först. På 1890-talet "tilläggsisolerades" den och försågs med nuvarande dekorativa panel, inspirerad av putsarkitektur. Snickeriverandor mot gården byggdes till 1904.

På 1980-talet kopplades huset via en glasad trapphall till ett grannhus vid Slöjdgatan.

Fakta

Arkitekt: F R Ekberg, (1879)

Storgatan 35

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.