Startsida Umeå kommun

141. Restaurang Garaget

Restaurang Garaget ligger på Umedalen i utkanten av Umedalens skulpturpark och som namnet antyder ursprungligen använts som garage. Den enkla och smala byggnaden har förtjänstfullt omvandlats från ett slutet garage till en öppen och attraktiv restaurang. Den svartmålade byggnaden står med vidöppna portar och bjuder in till besök. En av portarna har ersatts med en utanpåliggande glasad entrédel som diskret passats in efter långsidan. Sadeltaket kröns av restaurangnamnet i ljus tillsammans med en effektfull ljusinstallation som annonserar byggnaden och platsen.

Byggnaden är oväntat betydligt större på insidan än på utsidan. Förklaringen är lika enkel som genial där golvet sänkts ett par steg och bakre långsidan täckts med spegelglas. Nivåskillnaden tas upp med både trappa och ramp. Ett räcke markerar gräns mellan entré och restaurangen. Bardisken utgör gränsen till köket som ligger inpassad i byggnadens nordöstra del.

Restaurangen tar ca 60 sittande gäster inne men erbjuder sommartid ytterligare sittplatser ute på baksidan. En synnerligen lyckad omvandling av en sluten vardagsbyggnad till ett spännande besöksmål.

Fakta

Arkitekt: White Arklitekter, J. Olsson och M. Rutberg, (2007)

Umedalsallén 15, Umedalen

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.