Startsida Umeå kommun

143. Kontor och bostad kv. Sandåkern

Den byggnadsminnesförklarade gamla lasarettsmiljön har fått ett tillskott som ramar in och sluter den stora gården. En byggnad planerades redan ursprungligen på platsen och blev nu ett godtagbart skäl för nybyggnaden.

Höga krav och en ambitiös tillkomstprocess har resulterat i en byggnad med ett självständigt modernistiskt formspråk. Med en påtagligt strikt gårdsfasad och dämpad färgsättning inordnar sig tvåvåningsvolymen diskret i kulturmiljön. Mot älven visar sig byggnaden i en annan skepnad där bostadens uteplatser och förhöjda vardagsrum skapar olikformade volymer.

Träpanelen med glest placerad lockläkt ger kraftig skuggverkan och karaktär till huset. Karaktären skapas också av utanpåliggande fönster- och entrépartier som markerar entré- och suterrängvåningar. De flacka taken döljs i gårdsfasad och gavlar bakom förhöjda fasadliv.

Fakta

Arkitekt: Sandell Sandberg, T. Sandell och H. Carlsson, (2009)

Planarkitekt: O. Forsgren och R. Bergeå, (2005)

O. Forsgren och P. Seidegård, (2007)

Storgatan 28 C

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.