Startsida Umeå kommun

14. Färgare Höglanders gård

Färgfabrikör Höglanders bostads- och butikshus är exempel på den mer påkostade byggnadstyp som karaktäriserade stadens storgata före stadsbranden 1888. Byggnaden är pendang till bankhuset på andra sidan gatan och bildar entré till förnämare västra stadsdelen, som byggdes upp här under 1870- och 1880-talen. Fasaden i nyrenässansstil med pilastrar, listverk och konsolfris i takfoten ritades av stadsbyggnadsmästare G A Pettersson.

Efter branden köptes fastigheten av Västerbottens Läns Sparbank som inrättade kontor i bottenvåningen och byggde till ett kassavalv mot Bankgatan. Banken uppförde även gårdshuset mot brandgatan i norr.


Fakta

Arkitekt: G A Pettersson, (1882)

Storgatan 41

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.