Startsida Umeå kommun

150. Ålidhems kultur- och resurscentrum

Kolbäcksskolan i stadsdelen Ålidhem, ursprungligen från 1971, har fått en ny gestalt. Mest iögonfallande är bibliotekets glasade, svängda fasad mot norr med ett kraftigt utskjutande, uppåtsträvande tak. Fasaderna är i övrigt putsade i en brunröd kulör, delvis med diskret mönster.

Från den indragna huvudentrén mot Lärarstråket nås entrétorget i två våningar med hög lanternin och gedigna material. En delvis svängd, luftig trätrappa leder till andra våningen. Anläggningen ansluter i övrigt till den tidigare skolans utformning, genom lärosalar samlade runt två ljusgårdar och en mindre lyckad placering av inlastningen väl synlig i Assistentvägens fond. På motsatt långsida, mot öster, ansluter tre gångbryggor från en högre marknivå till kapprum och lärosalar i andra våningen. Även om det givna läget och den tidigare strukturen varit begränsande, framstår kultur- och resurscentrat som ett välgörande avbrott i Ålidhems enhetliga karaktär.

Fakta

Arkitekt: Arkinova, O. Qvarnström Bygglov: O. Johansson Tengbom, (2008)

Lärarstråket 1, Ålidhem

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.