Startsida Umeå kommun

15. Löjtnant Grahns villa

Upphovsman till denna villa i puts och stenimitterande nyrenässansstil tros vara den unge arkitekten Johan Nordqvist som i början av 1880-talet etablerade sig i Umeå. Han blev snabbt populär bland stadens ämbetsmän och köpmän och fick nästan alla större rituppdrag under perioden 1880-1885.

Den lusthusbetonade envåningsvillan med polygona hörnpaviljonger och en liten förträdgård mot Storgatan uppfördes för löjtnant Grahn och hans hustru Nanny, född Scharin.

Från början inreddes bara bottenvåningen och gavelpartierna i vindsvåningen. I gårdshuset fanns stall och bagarstuga. Idag har Bostaden AB som äger huset, delat upp huvudbyggnaden i mindre lägenheter och inrett bostäder i gårdshuset.

Fakta

Arkitekt: J. Nordqvist, (1882)

Storgatan 37

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.