Startsida Umeå kommun

16. Hovrätten

I parkmiljö omgiven av stora träd ligger det gamla folkskoleseminariets långa låga gråvita byggnad med fasad i lätt och sober nyrenässansstil. Murytorna är slätputsade med pilastrar och hörnkedjor i tunn relief. Bottenvåningen är diskret rusticerad och taket flackt, valmat och krönt av en liten överbyggnad. En kraftfull konsolfris pryder taksprånget.

Sedan seminariet flyttat ut 1927 kom huset en tid att användas som kulturhus med museum och bibliotek. Här spelades också teater och hölls konserter.

Från 1936 nyttjas huset av Hovrätten för Övre Norrland som på 50-talet utvidgade byggnaden mot öster och väster - i anslutande stil.

Fakta

Arkitekt: J. Nordqvist, (1887)

Storgatan 39

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.