Startsida Umeå kommun

17. Frälsningsarmén

Vid Kungsgatans korsning med Sveagatan finns de äldsta bevarade trähusen i centrum - enkla hus uppförda strax efter branden 1888. Här ligger också Umeås första biograflokal med fasad i nyklassicistisk stil.

Byggnaderna var länge rivningshotade men kunde räddas tack vare att kommunen drog tillbaka sina planer på att bygga ett parkeringshus här. Nu har Frälsningsarmén byggt om husen och länkat dem till nybyggda modernt utformade lokaler i kvarterets inre. En sevärdhet är den fina dekorationsmålningen i taket innanför biograflokalens arkad!

Fakta

1888, 1918, 1999

Arkitekt: C. Fr. Sandgren N. Nordén, Frälsningsarméns fastighetskontor, U. Ander

Kungsgatan 47B

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.