Startsida Umeå kommun

18. Köpmanshus kv Höder

I gågatans västra del finns detta stadsparti med bevarade köpmans- och hantverksgårdar från tiden efter branden. De har huvudsakligen uppförts för ägarnas egna behov, som arbetsplats och bostad för familjen och tjänstefolket. Med måttfull skala, välstuderade panelfasader och flacka valmtak ger dessa i grunden enkla hus en trivsam småstadscharm åt denna del av gågatan.

Stadens mest bekanta arkitekter, C Fr Sandgren och E O Mångberg har ritat husen. Husraden har nyligen på ett förtjänstfullt sätt rustats upp av Amplion Fastigheter AB som äger kvarteret. Av ursprungliga gårdsmiljöer finns tyvärr ingenting kvar. I kvarterets inre planeras i stället ett nytt upp till sex våningar högt kontor- och affärskomplex.

Fakta

1890, 1892, 1899

Arkitekt: C. Fr. Sandgren, E. O. Mångberg

Kungsgatan 60-64

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.