Startsida Umeå kommun

20. Stadskyrkan

F O Lindströms nygotiska kyrka är resultatet av en bearbetning av ett förslag till kyrkobyggnad framtaget av Carl Möller, arkitekten bakom Johannes kyrka i Stockholm. Genom att införa sidoläktare lyckades Lindström minska kyrkans planyta och därmed sänka byggkostnaden. Kyrkan är en treskeppig hallkyrka med tvärskepp. Sittplatser fanns från början i hela mittskeppet och mittgång saknades. Tornet placerades, av hänsyn till svagheten i den branta älvbrinken sidoställt i nordväst.

Redan 1937 togs en mittgång upp. 1982 fick kyrkan en omdebatterad tillbyggnad i form av församlingslokaler mot söder, delvis nedgrävda i älvbrinken, och kyrkorummet fick en lillkyrka i koret och färgglad interiör.

Fakta

Arkitekt: F. O. Lindström, R Bergh, (1890, 1982)

Adress: Storgatan

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.