Startsida Umeå kommun

21. Gymnastikhus

En av stadsarkitektens många uppgifter blev att rita ett gymnastikhus för läroverket. Här som alltid hos realisten Lindström, återspeglas byggnadens innehåll i den yttre formen. Entré, omklädning, lärarrum och vaktmästarbostad ligger i en särskild byggnadsdel, tvärställd framför gymnastiksalen. Gatufasaden är monumental: två kraftiga torn flankerar ett mittparti med tre pelarburna rundbågar omfattande tre ingångar och ovanförliggande mycket stora runda fönster.

Gymnastikhuset har drag av romansk basilika - en byggnadstyp som Lindström efter åtta års arkitektstudier vid Akademien för de fria konsterna och två års studieresor i utlandet var väl bekant med.

Fakta

Arkitekt: F. O. Lindström, (1890)

Skolgatan 67

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.