Startsida Umeå kommun

22. Länsresidenset

Efter stadsbranden presenterades två alternnativ för det nya länsresidenset, ett med landshövdingebostad och ämbetsrum för landsstaten i skilda hus och ett där båda funktionerna rymdes i samma byggnad. Av ekonomiska skäl valdes det senare: en lång tvåvåningsbyggnad i italiensk nyrenässansstil med ämbetsrum i den putsade och rusticerade bottenvåningen och landshövdingens röda tegelfasad. Här ligger paradsviten mot söder med utsikt över residensparken och älven, medan trivialare utrymmen är placerade mot Storgatan i norr.

De fint anpassade flyglarna mot norr tillkom 1933 och har ritats av Dennis Sundberg.

Fakta

Arkitekt: Överintendentsämbetet, C. F. Ekholm och L. Pettersson, (1891)

Storgatan 95

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.