Startsida Umeå kommun

24. Reiniusska gården

Utmed Storgatan, mellan kyrkan och Renmarksesplanaden, låg vid tiden före branden ett tjugotal gårdar. Efter branden återuppfördes bara fem. Av dem är bara denna bevarad.

Den Reiniusska gården är ett tvåvånings trähus med butiker i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Fasaden mot gatan domineras av en bred frontespis krönt av två småprydnadsgavlar. Mot gården finns en balkong med lövsågerier. Takfoten pryds av en rad tätt sittande konsoler. Mängden fönster mot Storgatan, alla med kraftigt utskjutande konsolburna överstycken är imponerande.

Fasaden är rik och lustfylld och ett bra expempel på den putsimiterande stil som var populär bland arkitekterna i Umeå på 1890-talet.

Fakta

Arkitekt: C. F. Sandgren, (1892)

Storgatan 44

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.