Startsida Umeå kommun

25. Norrbyskär

På kala och tidigare obebodda skär utanför Norrbyn anlades vid 1900-talets början ett sågverkssamhälle. På kort tid byggde Mo och Domsjö AB här upp en stor anläggning med såghus, maskinhall, fraktbanor, timmerupplag och kajer. Under ledning av företagets socialt intresserade vd, Frans Kempe, planerades ett möstersamhälle för sågverkets anställda. Kasper Salins arkitektkontor i Stockholm anlitades för att rita husen.

På Långgrundet uppfördes i en lång rad av timrade panelklädda bostadshus i trä, ljusmålade med pappklädda branta tak, frontespiser med sadeltak och stora taksprång. - en byggnadsstil med förebilder i amerikansk villaariktektur. Varje hus rymde fyra lägenheter. Skolan med kyrksal bildar en liten plats i fonden av den kilometerlånga gatan.

I en andra etapp uppfördes på Stuguskär ytterligare en grupp bostadshus, denna gång i rött tegel men med liknande formspråk och planlösning. Brokvistar och gavelspetsar pryds här liksom på Långgrundet av lövsågade dekorationer i säregen stil. De rödfärgade uthusen, stora vedbodar och små avträden, har alla symmetrisk komposition och tunna papptak med stora språng.

Sågverket lades ner 1952. Av anläggningen finns idag bara maskinhallen kvar. Den rymmer sedan flera år tillbaka ett museum som berättar om skärens historia. Bostadshusen har sålts till privatpersoner och används idag som fritidshus. Sågverkssamhället har förvandlats till semesteridyll.

Fakta

Arkitekt: K. Salin, (1892-95)

Norrbyskär

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.