Startsida Umeå kommun

26. Mimerskolan

Läroverksbyggnaden gavs vid sin tillkomst en enkel rektangulär planform. Med tre våningar i rödbrunt tegel, vilande på en kraftig sockel av granit, ger byggnaden ett mäktigt intryck som förstärks av sydfasadens tre spetsigt avslutade risaliter och ett brant tak med dekorativa takkammar. Fasaden återspeglar byggnadens inre med lärosalar mot öster och väster, trapphall mot söder och samlingssal mot norr.

Flyglarna tillkom 1922 och 1935 och bildade en bakgård mot norr. Denna lättas idag upp av 1997 års skickligt utförda bibliotekstillbyggnad (se: Mimerskolans bibliotek).

Mindre skonsam var 80-talets ombyggnad, då den mörka färgsättningen på tak och fönster förändrades och utrymmet mellan de smäckra takkammarna täpptes igen av fula ventilationsdon.

Fakta

Arkitekt: J. Nordqvist, (1892)

Kungsgatan 75

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.