Startsida Umeå kommun

27. Gamla elverket/Kafé station

Den röda tegelbyggnaden med högt krenelerat hörntorn och fönsterformer som för tankarna till medeltidens byggnadskonst har ritats av stadsingenjören Wilhelm Stolpe. Byggnaden uppfördes för stadens första elektricitetsverk, ett vedeldat ångkraftverk med två högtrycksångmaskiner kopplade till var sin likströmsgenerator. Den ström som alstrades räckte till 36 gatlyktor i en östlig och en västlig slinga från den centralt placerade strömkällan samt till belysning i kyrkan och rådhuset. Här rymdes även stadens brandkår som använde tornet för torkning av våta tygslangar.

I dag ägs huset av Pingstkyrkan som i elverket med kompletterande tillbyggnad driver den populära träffpunkten Kafé station.

Fakta

Arkitekt: W. Stolpe, (1892)

Östra Rådhusgatan 2

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.