Startsida Umeå kommun

28. Borgmästarvillan

Med överblivet tegel från det nyss avslutade kyrkobygget på tomten intill uppförde kyrkobyggmästaren Per Eriksson 1892 detta lilla ”slott” för juristen och borgmästaren Albin Ahlstrand.

Trappgavlarna, hörntourellerna, fasadens mönstermurningar och blinderingar och det krenelerat trapphustornet med spetsig tornhuv är förmodligen utförda efter förebild från något mönsterblad – bygglovsritningen är osignerad!

Finurligt anpassat är Uno Nygrens kontorsbygge på gården. De ockra, rödrosa och blå färgtonerna från blinderingarnas målningar återkommer på nybyggets fönster, väggpaneler och takfot och får de båda husen att samspela.

Fakta

Arkitekt: Okänd, (1893)

Västra kyrkogatan 1

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.