Startsida Umeå kommun

29. Stora hotellet

Vid Rådhusparken, väl synligt från älven som var tidens viktigaste kommunikationsled, lät Umeå sjömanshus uppföra en byggnad innehållande kombinerat sjömanshus och hotell. Här inrymdes även matsal, schweizeri, biljardsalong och festvåning med musikestrad. Fasaden i utpräglat festlig nyrenässansstil utmärks av symmetri och kontrastrik, okonventionell färgbehandling.

Byggnadens arkitekt var Viktor Åström. Han är inte så känd på riksplanet men har lämnat betydande spår efter sig i stadsbilden i Skellefteå, Umeå och framför allt Piteå. Åström var arkitekten bakom det numera rivna Åkerblomska huset i fornnordisk spånbyggnadsstil samt överste Helmer Huss ännu kvarvarande villa på Västra Norrlandsgatan.

Fakta

Arkitekt: V. Åström, (1894)

Västra Rådhusgatan 3

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.