Startsida Umeå kommun

2. Böle överstelöjtnantsboställe

Under indelningsverkets dagar var många officersboställen för Västerbottens regemente belägna i byarna runt Umeå. Regementets överstelöjtnantsboställe låg sedan gammalt i Böle by. Här på strandbrinken ovan Umeälven och omgiven av stora lummiga träd finns än idag boställets mangårdsbyggnad.

- den tredje på samma plats, en lång rödfärgad envåningsbyggnad. Rummen ligger, i enlighet med Adelcrantz ritningar i två filer på var sida om en korridor. Senare tillkomna är utgångarna på gavlarna, det brutna taket och frontespisen samt den stiliga pelarburna balkongen ovan entrén. Den timrade stolpboden i trädgården är från 1737.

Fakta

Arkitekt: Överintendent C. F. Adelcrantz, (1760)

Bölevägen 41, Teg

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.