Startsida Umeå kommun

30. Handelsbanken

Westerbottens Enskilda Banks byggnad vid Rådhusparken är resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1893. Redan tidigare hade Viktor Åström, som ritat Stora Hotellets byggnad på andra sidan parken, ombetts lämna in ett förslag som dock inte vann gehör.

Vann tävlingen gjorde stockholmsarkitekten Ernst Stenhammar. Han tillhörde, liksom Isak Clason i tävlingsjuryn, den generation arkitekter som strävade efter äkthet i materialen och efter fasadkompositioner som återspeglade byggnadernas inre.

Med ett formspråk som associerar till de svenska vasaslotten: fasader i rött tegel och fönsteromfattningar i ljusgrå natursten, avrundade hörn och mäktiga trapphustorn uttrycker bankbyggnaden kraft och pålitlighet.

Fakta

Arkitekt: E. Stenhammar, (1894)

Storgatan 48

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.