Startsida Umeå kommun

31. Järnvägsstationen

Bibanan Vännäs–Umeå invigdes 1896. I den nya stadsplanen gavs järnvägsstationen en framträdande plats i centrum av en monumental stjärnplats med strålgator åt flera håll.

Med hög mittkropp flankerad av lägre flyglar, frontespiser och branta tak ger stationshuset ett pampigt intryck, dock något förtaget av de höga husen runt torget. Fasadmaterialet är rött tegel med dekorativa inslag i form av mönstermurning med olikfärgat glaserat tegel. Murade takryttare ger stationen ett festligt uttryck.

Fakta

Arkitekt: F. Zettervall, (1895)

Järnvägstorget

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.