Startsida Umeå kommun

33. Lektorsbostad

Detta bostadshus vid Kungsgatan uppfördes 1890 för lektor Edvard Waldenström. Panelen som ger huset dess karaktär tillkom sju år senare och har ritats av C Fr Sandgren.

Byggnaden i två nästan fulla våningar och symmetriskt uppbyggd har breda frontespiser med valmat tak mot gatan och mot gården. Fasaden med återhållen men fin utarbetad dekor av pilastrar och horisontella listverk samt i takfoten tätt sittande konsoler är ett fint exempel på Sandgrens senare produktion i Umeå. Han flyttade 1896 till Stockholm.

Lägg särskilt märke till de elegant inramade vindsfönstren på gavlarna!

Fakta

Arkitekt: A. W. Bodinsson, (1897)

Kungsgatan 81

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.