Startsida Umeå kommun

34. Ringstrandska villan

När Mo och Domsjö AB:s nyanställde skogschef i Umeå, jägmästaren Nils G Ringstrand, 1897 behövde en representativ bostad på sin nya hemort vände han sig till arkitekt Kasper Salin, Stockholm. Denne hade ritat skogsbolagets arbetarbostäder på Norrbyskär (se: Norrbyskär!) i amerikansk spånbyggnadsstil som tilltalade Ringstrand.

Den villa som uppfördes efter ritningar av Gustaf Lindgren, kollega till Salin, har ett nationalromantiskt formspråk med fornnordiska inslag. Interiörens fria planlösning kommer till uttryck i en asymmetrisk fasadbehandling med takkupor, frontespiser och burspråk. Dekorativt formade foder och vindskivor, varierade fönstertyper, svarvade stolpar och ornament pryder fasaderna.

Fakta

Arkitekt: G. Lindgren, (1899)

Storgatan 67

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.