Startsida Umeå kommun

35. Gamla riksbanken

F O Lindströms tid som stadsarkitekt i Umeå blev inte lång. Han kände sig motarbetad och fick sällan uppskattning för sitt ambitiösa arbete. Efter några bittra år lämnade han staden. Vid sekelskiftet återfinns han i Stockholm med framför allt Riksbanken och Telegrafverket som uppdragsgivare. Han kom i den positionen att rita ytterligare en byggnad i Umeå; en riksbanks-, post- och telebyggnad med förebilder i florentinsk ungrenässans.

Fasadmaterialet är rött tegel med dekorativa inslag av ljusgrå natursten. Båda gatufasaderna är utförda som ”huvudfasader” med framspringande mittpartier, uppåt avslutade med dekorativa rader av små tegelvalv. Lyft blicken och titta!

Fakta

Arkitekt: F. O. Lindström, (1900)

Vasagatan 6

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.