Startsida Umeå kommun

36. Tullkammaren

De många enskilda magasinen och bodarna som fanns i hamnen före branden 1888 kom inte att återuppbyggas. Istället bildade handelsmännen och staden ett bolag som uppförde ett gemensamt magasinshus med tullkammare. Byggnaden som var en del av stadens ansikte mot älven gavs en monumental prägel.

Den kraftiga byggnaden i mörkrosa tegel på grovhuggen sockel av granit var ursprungligen symmetrisk med tre spetsigt avslutade risaliter mot älven. Efter en brand 1908 omformades mittrisaliten till ett stabbigt torn och den västra risaliten togs bort – en anpassning till den teaterbyggnad som då fanns på granntomten i öster.

Fakta

Arkitekt: E. O. Mångberg, (1901)

Västra Strandgatan 9

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.