Startsida Umeå kommun

37. Verkmästare Anderssons hus

Invid parkstråket mellan stadskyrkan och Mimerskolan ligger detta välproportionerade och vackert formade bostadshus. Utanpåliggande spånklätt hörntorn med elegant tornhuv, gavelformade frontespiser med enkel spjäldekor i gavelspetsen samt tunt och utskjutande tak bidrar till husets måttfulla elegans.

Dess upphovsman, Erik Olof Mångberg, var egentligen bankkamrer och sekreterare i hushållningssällskapet men hade husritandet som bisyssla. Här har han hämtat inspiration i amerikansk shingle style, en stil som också inspirerat arkitekterna bakom den närbelägna Ringstrandska villan och arbetarbostäderna på Norrbyskär. På gården finns ett fint inpassat bostadshus från tidigt 90-tal med parkering under mark.

Fakta

Arkitekt: E. O. Mångberg, (1901)

Kungsgatan 66 A,C,D

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.