Startsida Umeå kommun

39. Scharinska villan

Sommaren 1890 praktiserade två unga arkitektstuderande, Ragnar Östberg och Carl Westman hos stadsarkitekten F O Lindström i Umeå. Kanske ledde detta till att Östberg senare fick uppdraget att rita en byggnad med kontor för den Scharinska trävarufirman och bostad för disponenten Egil Unander-Scharin och hans stora familj.

Det stora rosa putshuset vid Döbelns park med originell fasadkomposition, tätspröjsade vita fönster i murlivet och barockartade fasadpartier över fönsteraxlarna ägs sedan 1957 av Umeå kommun och har mellan 1957 och 2015 upplåtits till Umeå studentkårer genom olika avtal. Ragnar Östberg som längre fram i karriären blev känd som arkitekten bakom Stockholms stadshus, har ritat ytterligare två hus i Umeå.

Fakta

Arkitekt: R. Östberg, (1904)

Storgatan 65

Mer information

Historik, bilder och mer information om Scharinska villan hittar du på www.umea.se/scharinskavillan

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.