Startsida Umeå kommun

3. Angården

Angården är en ämbetsmannabostad från tidigt 1700-tal, i en våning med oinredd vind under ett stort valmat mansardtak. Här har bott lanträntmästare, kyrkoherdar, häradshövdingar, löjtnanter och bönder med familjer, som alla delvis fått sin försörjning från gårdens omfattande jordbruk. Huset var ursprungligen opanelat och glatt rödfärgat med tätspröjsade fönster och rödtjärat brädtak. Dess nuvarande gulmålade slätpanel tillkom 1840, med putsade herrgårdfasader i södra Sverige som förebild.

Efter skiftande användning under 1900-talet och långvarigt förfall rustades byggnaden 1996 och rymmer idag två bostäder. Invändigt är många fasta inredningsdetaljer från 1797 och 1820 pietetsfullt bevarade.

Fakta

Arkitekt: Okänd, (1797)

Angårdsvägen 1, Backen

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.