Startsida Umeå kommun

40. Hörnefors nya kyrka

Hörnefors nya kyrka bekostades av Mo och Domsjö AB. Enligt de första planerna skulle den uppföras i Norrbyn, högt och väl synlig från Norrbyskär och samtidigt på någorlunda bekvämt avstånd från Hörnefors. Nu blev det inte så. Den lilla men tunga stenkyrkan, projekterad för att stå på en klippa, kom att byggas på plan mark intill Hörneån i Hörnefors samhälle.

Exteriören med kraftfulla till mittskeppet adderade volymer i rött tegel med inslag av granit och korsvirke har utformats med engelsk sengotik som förebild. Tornhuven på det sidoställda sydvästtornet har karaktär av jugend.

Kyrkorummets snidade och målade ornamentik med stiliserade växtmotiv är tagna från bygdens barrskog och utförda i böljande jugendstil.

Fakta

Arkitekt: B. Almqvist, (1905)

Hörnefors

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.