Startsida Umeå kommun

41. Bostads- och kontorshus kv Matrosen

Väst på stan finns nästan två identiska hus ritade av Erik Eriksson. Han var son till byggmästaren Per Eriksson som under firmanamnet Jacobsson & Eriksson 1896 lät uppföra en snickerifabrik i kvarteret Laxen. Firman var inblandad i de flesta större byggprojekt i Umeå under decennierna efter branden. Nu flyttade man sitt kontor till det västra av de båda vackert formade husen som har drag av såväl amerikansk shingle style som jugend.

Sonen Erik kom med tiden att rita många hus i Umeå, alla vackert propor-tionerade och med omsorgsfullt utformade fasaddetaljer (se: Elsa Wikners hus och Ryttmästare Sandströms hus!). Det putsade bostadshuset på gården, ritat av Olof Qvarnström, tillkom 1986 och ersatte ett tidigare gårdshus.

Fakta

Arkitekt: E. Eriksson, (1905)

Skolgatan 33-35

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.