Startsida Umeå kommun

42. I20/ Umestans företagspark

Infanteriregementets anläggning i Umeå invigdes 1909 och ingick i förvaltningens typetablissement för infanteriet av vilka byggdes elva stycken. Förebilden var den moderna tyska militärarkitekturen med stramt och klassicistiskt formspråk. Den främste företrädaren för dessa ideal var arkitekten Erik Josephson, som även står som arkitekt för Dragonregementets byggnader Väst på stan (se: Dragonregementet/ Stadshuset!).

Josephsons strävan efter symmetri och enhetlighet präglar områdets centrala delar. Runt kaserngården ligger de viktigaste byggnaderna. Kaserner och kanslihus bildar regementets ansikte mot staden i söder. I lättare träbyggnader tvärs över gården byggdes matsal samt exercishus och gymnastiksal, de senare svenskt rödfärgade med drag av nationalromantik. Runt om i omgivningarna placerades sjukhus, stall och ekonomibyggnader.

Efter regementets nedläggning år 1998 har området på kort tid förvandlats till en modern företagspark med inslag av utbildnings- och kulturverksamhet.

Fakta

Arkitekt: Arméförvaltningen, E. Josephson, (1907-08)

Regementet

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.