Startsida Umeå kommun

43. Aschanska villan

1906 var stockholmsarkitekten Ragnar Östberg sysselsatt med två uppdrag i Umeå: en teaterbyggnad och en villa, båda i representativa lägen vid älven.

Beställare av villan var dragonregementets chef, överste Aschan. Med utgångspunkt i det tidiga 1800-talets svenska herrgård (se: Angården!) formade Östberg efter eget sinne denna säregna bostad. Med bruten takform, ursprungligen helt rödfärgad och med endast fönstrens tätspröjsade bågar vita, skilde sig överstens villa från övriga i staden.

Teaterbyggnaden – ett stort trähus som fick sin plats öster om tullkammaren nedanför Reiniusska gården – är nu borta. Umeå stad hade vågat äventyret att bygga den i trä. Sju år senare brann den, inte helt oväntat, ner till grunden.

Fakta

Arkitekt: R. Östberg, (1906)

Västra Strandgatan 15

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.