Startsida Umeå kommun

44. Elsa Wikners hus

I detta stora vinkelbyggda trähus återkommer Erik Eriksson till sitt favoritmotiv: frontespisen med bruten takform ovanför ett burspråk. Byggnaden med stort valmat brutet tak och hörntorn ersatte en tidigare nedbrunnen handelsgård på tomten.

I bottenvåningen fanns redan från början butiker och i övervåningen bostäder. I samband med att bostäder i efterhand pressats in i vindsplanet har de ursprungliga nationalromantiska takkuporna med tätspröjsade fönster ersatts av stora takfönster – knappast diskreta, även om de var tänkta så.

Trots okänsliga tillägg är detta ett hus som står stadigt på marken.

Fakta

Arkitekt: E Eriksson, (1916)

Storgatan 42

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.